Ultralydscanning

Konsultationen indledes med en samtale om symptomer m.m.

Selve ultralydscanningen er fuldstændig fredelig og uden strålingsrisiko.
Patienten kan følge med i scanningen ved at observere de “levende” ultralydbilleder på egen videoskærm som er monteret på væggen.

Konsultationen varer sædvanligvis 30 min. og afsluttes med en konklusion, hvor patienten, hvis det ønskes, bliver informeret om undersøgelsesresultatet.
Scanningsfundet beskrives straks efter konsultationen, og beskrivelsen/journalen sendes samme dag til patienten og/eller egen læge/henvisende læge/anden sundhedsfaglig instans efter ønske.

Ultralydscanning København
3
2
1
4