Skip to main content
JÆGERSBORG ALLÉ 16, 3. SAL • 2920 CHARLOTTENLUND • TEL:3962 5522 • MOBIL: 2083 5522 • FAX: 3962 5517 • SOREN@HANCKE.NET

ULTRALYDSCANNING

Konsultationen indledes med en samtale om symptomer m.m.

Selve ultralydscanningen er fuldstændig fredelig og uden strålingsrisiko.
Patienten kan følge med i scanningen ved at observere de “levende” ultralydbilleder på egen videoskærm som er monteret på væggen.

Konsultationen varer sædvanligvis 40 min. og afsluttes med en konklusion, hvor patienten, hvis det ønskes, bliver informeret om undersøgelsesresultatet.
Scanningsfundet beskrives straks efter konsultationen, og beskrivelsen/journalen sendes samme dag til patienten og/eller egen læge/henvisende læge/anden sundhedsfaglig instans efter ønske.