Skip to main content
JÆGERSBORG ALLÉ 16, 3. SAL • 2920 CHARLOTTENLUND • TEL:3962 5522 • MOBIL: 2083 5522 • FAX: 3962 5517 • SOREN@HANCKE.NET

PERSONALE

Overlæge dr. med. Søren Hancke
Medicinsk Ultralyddiagnostik

Udfører ultralydscanning af

Bughulens organer og strukturer, Halsens organer og strukturer, Kønsorganer, Blodkar, Lymfekirtler, Bryst/ultralydmammografi m.m.m.

Grundlægger af DUCAS
Mobil: 2083 5522

CV – Søren Hancke

 • Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet.
 • Uddannet Københavns Amts Sygehuse og Rigshospitalet indenfor intern medicin, kirurgisk mave-tarmsygdomme. urologi og gynækologi / obstetrik.
 • Medgrundlægger af Medicinsk Ultralyddiagnostik i Danmark (KAS-Gentofte).
 • Overlæge og leder af Ultralydlaboratoriet Københavns Amts Sygehus – Gentofte 1981-96.
 • Overlæge ved Ultralydafdelingen Københavns Amts Sygehus-Herlev 1996-2003.
 • Grundlægger og ejer af DUCAS, Dansk Ultralyd Center, Charlottenlund.
 • Dr. Med. 1981 med disputats om Ultralydscanning og ultralydvejledt biopsi til diagnosticering af pancreas cancer.
 • Forfattet mere end 100 videnskabelige artikler og oversigtsartikler i danske og internationale tidskrifter.
 • Afholdt stort antal foredrag og chairmanfunktion ved danske og international kongresser.
 • Medforfatter af lærebogen Abdominal Ultrasound 1 & 2, Munksgårds Forlag.
 • Medarrangør af internationale kongresser indenfor medicinsk ultralyddiagnostik, ind-og udland.
 • Kursusleder indenfor medicinsk ultralydiagnostik ved danske og internationale kurser.
 • Praktisk samarbejde med WHO.
 • Medgrundlægger af og sekretær for Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) 1981-85.
 • Medlem af bestyrelsen for European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB).
 • Formand for EFSUMB 1987-90.
 • Medlem af bestyrelsen for World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) 1991-94.
 • Generalsekretær for WFUMB1994-2003.
 • Editor ECHOES (WFUMB-nyhedsskrift) og WEB-master for WFUMB.
 • Æresmedlem af flere internationale ultralydvidenskabelige selskaber.

Hanne Simonsen
Lægesekretær i DUCAS siden 1996

Eva Cederbye
Lægesekretær i DUCAS siden 1997